Info vedr. leje af lift

# I teksten benævnes Højstrup Liftudlejning som udlejer og kunden som lejer.

# Det er lejers ansvar at underlaget er fast og bæredygtigt, eventuelle skader på græs, fliser, asfalt, beton etc. påhviler lejer, uanset hvem der fremfører/køre liften.

# Alle priser er exclusiv moms.

# Lifterne; Tk15, Tk27,  drives af 230v.  via batteri.

# Højstrup Liftudlejning dækker Storkøbenhavn og Nordsjælland dog ikke København indre by.

# En lift dag = 8 timer = Kl. 7:00 – Kl. 15:00 hvis ikke andet er aftalt. Liftene leveres/afhentes af Højstrup Liftudlejning. Det er ikke muligt for lejeren selv at hente/bringe liftene.

# Liftene udlejes ikke til træfældning samt sandblæsning.

# Bemærk arbejdshøjden er den højde der kan arbejdes i, bunden af kurven er ca. 2 m. lavere.

# Liftene leveres rengjorte og afleveres rengjorte efter lejemålets ophør, i modsat fald faktureres der for rengøring.

# Brændstof til (benzin/diesel) liftene faktureres særskilt.

# Liftene er forsikret med en selvrisiko på kr. 12.000,- pr skade som betales af lejeren.

# Priserne som er anført ved de respektive lifte er brutto priser exclusiv moms herunder er de rabatter som gælder for momsregisteret virksomheder.

1-5     dage =  -10%
6-10   dage =  -15%
11-15 dage =  -20%
16-25 dage =  -25%
26-30 dage =  -30%

Over 30 dage aftales leje og betalings betingelsen særskilt.

# Ret til ændringer forbeholdes.