Gennerelle lejebetingelser


I teksten benævnes Højstrup Liftudlejning som udlejer og kunden som lejer.


Det er lejers ansvar at underlaget er fast og bæredygtigt, eventuelle skader på græs, fliser, asfalt, beton etc.

påhviler lejer, uanset hvem der fremfører/køre liften.


Alle priser er exclusiv moms.


Liftene; Tk15, Tk27, drives af 230v. via batteri.


Højstrup Liftudlejning dækker Storkøbenhavn og Nordsjælland dog ikke København indre by.


En lift dag = 8 timer = Kl. 7:00 – Kl. 15:00 hvis ikke andet er aftalt.


Liftene leveres/afhentes af Højstrup Liftudlejning.


Det er ikke muligt for lejeren selv at hente/bringe liftene.


Liftene udlejes ikke til træfældning samt sandblæsning.


Bemærk arbejdshøjden er den højde der kan arbejdes i, bunden af kurven er ca. 2 m. lavere.


Liftene leveres rengjorte og afleveres rengjorte efter lejemålets ophør, i modsat fald faktureres der for rengøring.


Brændstof til (benzin/diesel) liftene faktureres særskilt.


Liftene er forsikret med en selvrisiko på kr. 12.000,- pr skade som betales af lejeren.


Priserne som er anført ved de respektive lifte er brutto priser exclusiv moms herunder er de rabatter

som gælder for momsregisteret virksomheder.


1-5 dage =-10%


6-10 dage = -15%


11-15 dage = -20%


16-25 dage = -25%


26-30 dage = -30%


Over 30 dage aftales leje og betalings betingelsen særskilt.


Ret til ændringer forbeholdes.